Forskning, udvikling og fremme af kvanteteknologier

Quantum DTU

Over en tredjedel af alle DTU's institutter og centre er involveret i kvanteforskning inden for områder som sensorer, kommunikation, computere og simulatorer. Quantum DTU er en fælles indgang til DTUs forskning og uddannelse, og en invitation til at samarbejde med DTU om at udvikle kvanteteknologi.

Interesseret i et samarbejde?

Kvanteteknologi har potentiale til at bidrage til løsninger på de mange udfordringer, som verden står over for. DTU arbejder for at udvikle kvanteteknologier, både via grundforskning og anvendt forskning, så kvanteteknologi kan blive anvendelig for virksomheder og myndigheder. Hvis du er interesseret i at samarbejde med DTU om at udvikle kvanteteknologi, er du velkommen til at kontakte os.

Udforsk Quantum DTU's kompetencer og aktiviteter

Kvanteteknologi - et område i vækst

Kvanteteknologi er et nyt felt, som vi endnu ikke kender det fulde potentiale for. For eksempel forventer vi, at kvantecomputeren vil kunne udføre de komplicerede beregninger, der er nødvendige for at finde løsninger på samfundsudfordringer som Jordens klima, vedvarende energi, cybersikkerhed og udvikling af ny medicin.

DTU er involveret i kvanteforskning og udvikling inden for områder som sensorer, kommunikation og kryptering og computere.

DTU huser desuden faciliteter som fx renrum og deler adresse med startups indenfor området. Quantum DTU stiller kvanteteknologi til rådighed for samfund, virksomheder og myndigheder, så kvanteteknologier kan udvikles til gavn for mennesker.

Vil du vide mere om kvanteteknologi?

Vil du studere kvanteteknologi?

Studielinje

Du kan specialisere dig i kvantesystemer på en studielinje på DTU. Den fokuserer på at forstå, kontrollere og designe komplekse kvantesystemer til applikationer til de nye kvanteteknologier. Det er f.eks. ekstremt følsomme sensorer, kvantekommunikationssystemer og kvantecomputere.

Kandidat

Den 2-årige kandidatuddannelse i Quantum Information Science er en tværfaglig uddannelse, som kombinerer datalogi, matematik og fysik. Du får en omfattende teoretisk, teknologisk og eksperimentel viden på kvanteområdet. Uddannelsen er på engelsk og udbydes i samarbejde med Københavns Universitet (KU).

Flere studielinjer

Quantum Exchange Portal er en online portal, der informerer internationale studerende på kandidatniveau og derover om mulighederne for at studere kvanteteknologi på tværs af alle universiteter i Danmark.

Kontakt Quantum DTU

Lydia Baril står i spidsen for Center for Quantum DTU. Centret danner grundlaget for et større samarbejde med virksomheder og myndigheder om at udvikle kvanteteknologien.

Lydia Baril

Lydia Baril Head of Quantum DTU

Forskning, udvikling og fremme af kvanteteknologier, der kan gøre nye løsninger på nuværende og fremtidige samfundsmæssige udfordringer mulige.