Illustration af kvantenøglefordeling

Sikker overførsel af data med ny kvantenøglefordeling

Friday 20 Nov 20
|

Contact

Tobias Gehring
Associate Professor
DTU Physics
+45 53 67 00 16
Data fra landets kritiske infrastrukturer skal være umulig at afkode. Udviklingen af sikre kommunikationskanaler og styrkelsen af sikkerheden på internettet skal skabes med en ny kvantenøglefordeling, der er umulig af lytte med på.

Det moderne samfunds internetsikkerhed er truet af kvantecomputere, som vil være i stand til at afkode nutidens krypterede beskeder. Hvis fortrolige data fra kritiske infrastrukturer, som for eksempel regering, militær, banker eller firmaer, falder i de forkerte hænder, vil det have ødelæggende konsekvenser for samfundet.

Lektor Tobias Gehring fra DTU Fysik har modtaget en Sapere Aude bevilling på 6,2 millioner kroner til at forske i en ny kvantenøglefordeling (QKD), der skal tilbyde en løsning på dette potentielle problem.

”Kvantenøglefordelingen er baseret på kvantefysiske love og principper. For at bruge QKD skal to parter udveksle kvantetilstande via laserlys for at fordele en nøgle, som kun er kendt for de to parter og ingen andre”, forklarer Tobias Gehring, Lektor på DTU Fysik.

”Kvantenøglefordeling er baseret på kvantefysiske love og principper. Via laserlys kan to parter udveksle kvantetilstande og på den måde etablere en fælles nøgle, som kun de kender og ingen andre” forklarer Tobias Gehring, lektor på DTU Fysik.

Ideelt set vil enhver aflytning på fiberkablet, der sender lyset mellem de to parter, blive opdaget.

”For at muliggøre omfattende implementering af QKD i telekommunikationsnetværk, skal QKD signalet kombineres med telekommunikationssignaler til dataoverførsel” siger Tobias.

Stærke telekommunikationssignaler genererer dog støj, hvilket ikke kan skelnes fra støjen fra en angribende snushane. Det støjniveau, som nuværende QKD-systemer accepterer, er ikke højt nok til, at man vil kunne implementere QKD i den eksisterende telekommunikationsinfrastruktur.

”I dette projekt vil jeg gøre brug af specielle kvantetilstande, såkaldte klemte kvantetilstande, og udvikle en ny teknik inden for kvantenøglefordeling, der vil forøge støjtolerancen dramatisk og muliggøre integration i telecom-netværk. Denne nye teknik vil derudover også reducere systemets strømforbrug” siger Tobias.

News and filters

Get updated on news that match your filter.